Når jeg tenker på Norge, så tenker jeg stort sett at vi er store på olje. Men hvordan er dette på verdensbasis? Ja vi produserer stadig mer og mer gass, men hvem er størst? Tenker å sjekke dette ut litt nærmere, kanskje jeg kan finne svar på ting som vil overraske meg. Er gassen er maktmiddel?

Norge store på gass

Tall fra 2015 viser at vi faktisk er større på gass, enn vi er på olje. Begrunnelsen for dette legger jeg i at vi på verdensbasis ligger på 17.plass som oljeproduserende nasjon, mens på gassproduksjon ligger vi på 7.plass. Når det gjelder eksporten av samme produkter, så ligger vi på henholdsvis 12.plass og 3.plass.

De tre store

Tallene som jeg her presenterer, er hentet fra produksjonsåret 2014. Dette var midt i krisen hva angår fallende oljepriser, tallene er hentet ut fra produksjon av olje og ikke gass. Russland var lenge den største gassprodusenten, men USA har nå overtatt som den største. Det betyr at USA og Russland troner øverst på listen både på olje og gass, mens tredje største oljeprodusent Saudi-Arabia ikke produserer gass.

Gass i verdenspolitikken

Det er ikke noe nytt at naturressurser brukes som pressmidler, politisk har naturressurser stor kraft og det dreier seg ofte om store summer med penger. Vi vet at mange kriger og konflikter har nettopp naturressurser som motiv eller hensikt, det å tilegne seg naturressurser ved bruk av våpen er ikke noe nytt.

Jeg tenker at den siste gangen vi tydelig så nettopp dette, var i 2014 da EU og Russland kom i konflikt om EU sin import av russisk gass. Bakteppet og årsaken til at konflikten og den politiske diskusjonen oppstod, var Russland sin politikk i Ukraina.

EU gikk ut og truet med å redusere importen av russisk gass, om ikke Russland endret sin politikk ovenfor Ukraina. Det var også forslag om å fremskynde målet om lavere utslipp av Co2 innen 2030, for å kunne virkeliggjøre truslene om redusert import.

Saken ble tatt opp på EU-toppmøte våren 2014, økt import fra USA ble også lagt frem som et alternativ. For fakta er det at EU på langt nær er selvforsynt med gass, og import fra Russland er en langt mer effektiv og rimelig handel enn å transportere den hele veien fra USA.

Norge ble også trukket frem som et alternativ, siden vi er verdens tredje største eksportør av gass. Det er ikke mye som har skjedd med denne handelen siden EU-toppmøte i 2014, det er vel dette man kan kalle for å risle med sablene vil jeg tro.

Nord Stream 2

Dette er navnet på den mye omdiskuterte gassrørledningen som skal transportere gass fra Russland til Tyskland, det er ikke mange dager siden dette var et hett tema i nyhetsbildet. Vår tidligere statsminister Jens Stoltenberg, ble fra selveste Donald Trump spurt om hvorfor NATO-allierte kjøper gass fra Russland. Han trakk frem Tyskland særskilt, med klar adressering til Nord Stream 2 byggingen. NATO-sjefen avfeide kritikken med at dette er et nasjonalt anliggende.