Det er vel noe som alle kjenner til, at man skal være forsiktig ved bruk av gass. Vi vet at det årlig skjer ulykker, både store og små. Selv har jeg stor respekt for dette, man vet aldri om det kan være lekkasjer fra slanger og koblinger. Jeg bruker svært lite gass, hovedsakelig dreier det seg om bruk av gassgrill. Men det kan være alvorlig nok, om uhellet først er ute.

Hva kan vi gjøre for å sikre oss mot uhell og ulykker?

Gode rutiner er viktig

Det som er svært viktig er å innarbeide seg gode rutiner, tenker da på ettersyn og vedlikehold av slanger og koblinger. Brennere på kjøkken, enten om det er hjemme, i bobilen eller i campingvogna, trenger også ettersyn. En del bruker også gass på hytta, typisk gassbruk i Norge er sesongbetont. Det er kanskje akkurat det som er den største risikoen, fordi vi ikke er vant til å håndtere dette i hverdagen. Hva skjer med slanger, brennere og koblinger når de har stått ubrukt i mange måneder?

Gassgriller

Tenkte å sette fokus på bruk av gassgrill, eller rettere sagt sikkerhetsregler ved bruk av slike griller. Gassgriller er svært utbredt, og det skjer årlig en del ulykker knyttet til bruken av disse. Det er en del som oppbevarer gassflasker på steder som; loft og kjeller. Dette skal man ikke gjøre, det kan være en risiko knyttet til brannfaren og ikke minst om det skulle begynne å brenne andre steder i huset/bygget.

Sjekk alltid slangen minst en gang pr. sesong, mest viktig er det om våren etter en lang vinter med lagring. Dette gjør man ved å gni såpevann på slangen, ved lekkasje vil man se at det bobler. Flasken skal alltid stå oppreist ved siden av grillen, når den skal byttes bør det gjøres et sted med god ventilasjon. Om det skulle begynner å brenne, husk alltid å stenge ventilen. Det anbefales å gjøre dette også når grillen ikke er i bruk, de fleste koblinger har en enkel vippe bryter.

Hvordan montere gassutstyr hjemme?

Det som er farlig ved bruk av gassutstyr, er naturlig nok selve gassen. Det viser seg at ulykkene oftest skjer, fordi det er lekkasje av gass fra beholder til apparat. Reglene for opplegg fra beholder, er ganske enkle.

Det er ikke lovlig med mer enn maksimalt 1,5 meter med propanslange, utover dette skal det monteres fast røropplegg i kobber. Husk at overganger og koblinger alltid er en kilde til lekkasje, så her skal det kun benyttes godkjent pakningsmateriale og slangeklemmer. Det er også viktig at gassrørene er tydelig og riktig merket.

Enkle men viktige krav

Det er ikke så mye som skal til for å kunne bruke gass på en sikker måte, men det er en del slurv. Husk at det ikke bare er griller som brukes, i bobiler er bruk av gass veldig vanlig. Som vi alle vet har bruken av bobil eksplodert i Norge, dette krever at vi tenker gass sikkerhet. Terrassevarmere er også mye i bruk, det er like viktig med kontroll og ettersyn av disse, som det er med griller og annet gassutstyr.