Store ulykker rundt i verden

Jeg har tidligere tatt for meg sikkerhetsregler, ved bruk av gass i hjemmet og på fritiden. Det er ikke noen tvil om at gass kan være veldig farlig, om man ikke tenker på sikkerhet ved å ha gode rutiner. Dette gjelder både bruk, vedlikehold og kontroller. Svært små mengder gass, kan gi alvorlige ulykker med store personlige og materielle skader. Det vi nå skal se på, er ulykker knyttet til utvinning av gass. Det er klart at denne type ulykker, ofte kan få svært store og alvorlige konsekvenser – også med tanke på naturen og økosystemet i området ulykken inntreffer. Selv om det er svært strenge krav til utvinning og utstyr som brukes, så er dessverre ulykker umulig å unngå – men målet er så klart færrest mulig av de store og alvorlige hendelsene. I denne artikkelen skal vi se på alvorlige ulykker, og begge to finnes på «Topp 10-listen» over verdens mest alvorlige ulykker gjennom tidene.

Brannen i Al-mishraq i Irak

Brannen i Al-mishraq i Irak

I 2003 ble det oppdaget røyk i nærheten av Mosul i Irak, den store røykskyen ble oppdaget av satellitter som NASA hadde sendt ut. Det skulle vise seg at røyken, kom fra et svovelutvinningsverk ved navn Al-Mishraq.Brannen varte faktisk én hel måned, og utslippet av svoveldioksid opp i atmosfæren – ble anslått til å være på langt over 500 000 tonn. Det finnes ikke noe utslipp i historien, som er i nærheten av dette utslippet i Irak i 2003. Det sies ikke noe om hvor mange menneskeliv som gikk tapt, men det er nok heller ikke så lett å tallfeste heller. Man vet at allerede under tiden til Napoleon, ble svoveldioksid brukt til å henrette mange tusen slaver.

Exxon Valdez

Vi skal til Alaska og året er 1989, nærmere bestemt den 3. mars. Exxon Valdez seilte fra Valdez, med en last på cirka 52 millioner fat råolje. Lasten skulle leveres på forskjellig steder, lenger sør for Valdez. Det som skjer noen timer etter avgang fra Valdez, er det fatale som forårsaket ulykken i Prins William-sundet. Kapteinen gikk for å sove, og overlot ansvaret for å styre det store skipet – til en offiser uten den pålagte sertifiseringen i orden.

Gikk på grunn ved et kjent og kartlagt rev

Ikke mange minutter før midnatt, så grunnstøter skipet på et stort og godt kjent rev, og 11 millioner liter olje går rett ut i vannet. Alt dette skjer mens kapteinen altså ligger og sover. Resultatet ble at strender i mange hundre mils omkrets blir ødelagt, og ikke minst alt som er av økosystemer. I ettertid viste det seg at kapteinen hadde mistet sitt førerkort for bil, på grunn av fyllekjøring. Det har jo ikke noe med selv ulykken å gjøre, men er uansett et tankekors sett i ettertid av ulykken.