Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Rørledninger rundt om i verden

Rørledninger rundt om i verden

Når man begynner å studere litt rundt dette tema, er det virkelig omfattende installasjoner som finnes rundt i verden. Jeg tenker da både på olje og gass, selv om det er kostbart og omfattende å bygge slike rørledninger, er det på lengre sikt en billig måte å transportere på. Slike rørledninger transporterer også vann en del steder rundt i verden, ofte over store avstander der vann er mangelvare. Norge bygger og kontrollerer en del slik installasjoner, Statoil er en av de store når det gjelder legging av rørledninger på store havdyp.

Norpipe

Allerede i 1973 ble Norpipe dannet, dette skulle være et selskap som skulle føre gass og olje fra Ekofisk til Tyskland og England. Starten ble ikke lett, det var et ønske fra Phillips, om at det ikke skulle være noe stort statlig eierskap. Statoil klarte å få halvparten av eierskapet i Norpipe, noe de så klart var veldig godt fornøyd med.

Statpipe

Dette er navnet på rørledningen som går fra Statfjord til Kårstø, videre til Emden i Tyskland. Det var mange som var kritiske til denne utbyggingen, fordi man måtte legge rørledningen meget dypt. Men Statoil klarte denne jobben, dette førte dem helt i toppen når det gjelder slik installasjoner på dypt vann. De har også senere, benyttet seg av den samme teknologien fra andre felter på norsk sokkel.

Rørledninger andre steder i verden

Rørledninger andre steder i verden

Norge har en rekke flere rørledninger, men Norpipe og Statpipe var starten på denne epoken. Om vi ser østover til nåværende Russland, har de en rekke rørledninger. Det er en kjent sak at Russland eksporterer mye olje & gass til Europa, det aller meste av denne gassen blir fraktet i rørledninger. De har både eldre installasjoner som i sin tid ble bygget av Sovjetunionen, men også anlegg av nyere dato. Det finnes også et stort anlegg og samarbeid mellom Russland og Kina, dette er riktignok en oljerørledning og ble åpnet i 2011. Det meste av den cirka 3700 kilometer lange ledningen, går på russisk side av grensen. Den ligger i Øst-Sibir, går over grensen til Kina i nordøst og kan frakte hele 30 millioner tonn i året. Alle rørledninger i Russland, som frakter olje & gass, er eid av det statlige selskapet Transneft. Transneft er faktisk verdens største produsent av olje & gass.

Nord-Stream

Dette er verdens lengste undersjøiske naturgassrørledning, den er på hele 1222 kilometer. Den er lagt i Østersjøen og går fra Vyborg i Russland, til Greifswald i Tyskland. Til tross for lengden, så gikk byggingen raskt. Arbeidet startet i mai 2011, og var ferdig allerede i oktober 2012. Det er mer riktig å si gassrørledninger, for det er lagt ned to parallelle rørledninger. Og hver av de ledningene har en kapasitet på 27,5 milliarder kubikkmeter gass pr. år. De er lagt i de økonomiske sonene til Finland, Danmark og Sverige, på denne måten ville man unngå en eventuell konflikt med de baltiske landene Latvia, Estland og Litauen. Uten gass fra Russland ville Europa hatt problemer. Da spesielt etter at Tyskland vedtok å legge ned sin atomkraftproduksjon.

Comments are closed.