Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Post Image

Store ulykker rundt i verden

Jeg har tidligere tatt for meg sikkerhetsregler, ved bruk av gass i hjemmet og på fritiden. Det er ikke noen tvil om at gass kan være veldig farlig, om man ikke tenker på sikkerhet ved å ha gode rutiner. Dette gjelder både bruk, vedlikehold og kontroller. Svært små mengder gass, kan gi alvorlige ulykker med […]

Fortsätt läsa
Post Image

Bruk av gass under krigføring

Jeg har tidligere skrevet en del om bruk av gass, som drivstoff og energikilde til oppvarming av hus. Nå skal vi se på en del av historien til gass, som er langt mer dramatisk enn hva jeg tidligere har valgt å skrive om. Bruk av gass som under krigføring, er noe som ikke er nytt. […]

Fortsätt läsa
Post Image

Gass til industri og oppvarming

Det er mye fokus på hvordan vi forvalter naturressursene, sett i et miljøvennlig perspektiv.

Fortsätt läsa
Post Image

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy II

Som jeg tidligere har skrevet en del om, skjer det mye innen tungbil sektoren med tanke på bruk av gass som drivstoff.

Fortsätt läsa
Post Image

Det norske eventyret

Det at Norge er et av verdens rikeste land, skyldes olje & gass. Det er ikke veldig mange år siden at situasjonen var en helt annen, og Norge hadde stor gjeld til andre land. Fisk har vi hatt lenge, men olje & gass har vi kun utvunnet noen tiår. Det har kostet en del å […]

Fortsätt läsa
Post Image

Litt om historikken til petroleum

Om man ser petroleum og petroleumsprodukter i et langt historisk perspektiv, så er det ikke lenge siden menneskene tok dette i bruk. Det er jo en kjent sak at mange nasjoner lever godt av både olje & gass i dag, blant annet vårt eget land. Men hvordan var det før i tiden? Hvordan ble oljen […]

Fortsätt läsa
Post Image

Gjenbruk av gassbeholdere og innhold

Gassbeholdere har som alt annet en levetid, hva som skjer med beholdere og restinnhold er nok litt forskjellig. Men det som er viktig å vite, er at dette er spesialavfall og skal håndteres etter spesielle regler.

Fortsätt läsa
Post Image

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy I

Det er ikke noe hemmelighet, at de store aktørene innen transport & logistikk-vil fremstå som et miljøvennlig alternativ. Vi ser mer og mer bruk av elbiler i byområdene, disse brukes til distribusjon av mindre mengde varer – og for relativt små kolli.

Fortsätt läsa
Post Image

Feil bruk av gass og gassprodukter

Jeg er nok av dem som ikke kan så mye på dette feltet. Og av den naturlige årsak at jeg heller ikke bruker mye slikt i hverdagen. Jeg tenker at det muligens kan være slik at jo mer du bruker gass, jo større er muligheten for at noe kan skje. Man tar kanskje litt lettere […]

Fortsätt läsa
Post Image

Hva skjer med Norge uten olje og gass?

Funn av olje i Nordsjøen var starten på Norges eventyrlige økonomiske vekst og har vært en av bærebjelkene i norsk økonomi.

Fortsätt läsa