Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Norge som gassnasjon

Norge har som vi vet blitt en gassnasjon, men gass har jo vært brukt her i en årrekke. Men det er klart at bruken av gass bare har økt de siste årene, ikke fordi vi produserer gass selv, men av hensyn til miljø og utslipp. Jeg er spent på hvordan gassutviklingen vil skje i Norge, det er jo også mange alternative energiformer til både gass og olje. Det er ikke lett å spå om fremtiden.

Norge som gassnasjon

Olje & gass

Det at Norge er en stor oljenasjon, er hverken nytt eller oppsiktsvekkende. Men som en ren gassnasjon er vi ganske så nye, men det som ikke alle vet er at vi også utvinner gass fra oljeproduksjonen vår. Dette er et biprodukt om vi kan kalle det for det, jeg tenker da sammenliknet med oljeproduksjonen. Det at vi nå har rene felt hvor vi utvinner gass, gjør jo at volumet øker betraktelig. Norge har på lik linje med oljesatsningen vår, også satset store summer på å utvikle oss som gassnasjon. Dette er en satsning og investering, som vi kommer til å nyte godt av i mange år fremover. Det er jo forventet at oljen vil bli en mangelvare i lang tid før gassen, altså at feltene blir tomme men også det at det globalt vil bli mindre og mindre etterspørsel og behov for den. Når det produseres olje, altså fra det som antas å være rene oljereservoarer, kommer det også gass i varierende mengde. Det er stor forskjell fra reservoar til reservoar hvor stort gassinnhold oljen har.

Rikgass

Rikgass

Dette er det samme som rå naturgass, som også kan skilles fra oljen men også utvinnes på egne gassfelt. Denne gassen blir kjørt gjennom et prosesseringsanlegg, for å kunne skille ut tørrgass og våtgass. Det er tørrgassen som ofte blir kalt naturgass, denne inneholder hovedsakelig metan. Våtgass har forkortelsen NGL, dette står for Natural Gas Liquids. Denne har et annet innhold og en annen sammensetning, enn det tørrgassen har. Vi snakker om innhold som Etan, Propan, Butaner og Nafta.

Fra olje til gassnasjon

Det at vi er et land med rikelig av naturressurser, har jo medført at vi de siste 50 årene har opparbeidet oss en solid kompetanse innen forskning, teknologi og ikke minst utvinning av olje & gass. Norske oljeprodukter har ord på seg for å være av god kvalitet, dette vet kundene å verdsette.

Olje noe ned – gass oppover

Tallene fra 2017 viser at oljeproduksjonen gikk noe ned, dette skyldtes i hovedsak driftsstanser på oljefeltene. Vi snakker om 2% nedgang fra 2016, så det er ikke all verden. Gassen hadde en opptur fra 2016 til 2017 på hele 6,5 %, hovedårsaken til dette var økt etterspørsel fra Europa. Store deler av den norske gassen, havner nettopp hos kunder i Europa. Over 50% av den totale gassproduksjonen, bestod av det som kalles naturgass.

Det skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg i løpet av noen år, alle prognoser tyder på at gassen bare vil fortsette å øke i mange år fremover.

Comments are closed.