Om man ser petroleum og petroleumsprodukter i et langt historisk perspektiv, så er det ikke lenge siden menneskene tok dette i bruk. Det er jo en kjent sak at mange nasjoner lever godt av både olje & gass i dag, blant annet vårt eget land. Men hvordan var det før i tiden? Hvordan ble oljen brukt? Når jeg sier det ikke er lenge siden man tok i bruk petroleum, tenker jeg på slik den er blitt brukt de siste 150 år. Men menneskene har brukt den lenge før den tid, vi snakker faktisk om mange tusen år.

Alt fra legemiddel til stridsmiddel

Ja olje er blitt brukt til så mangt, allerede før Kristi fødsel brukte kineserne olje til belysning. Om man tror at asfalt er en relativt ny oppfinnelse tar man feil, i Babylon ble asfalt brukt og den inneholder som kjent mye olje. Grekerne brukte faktisk olje som stridsmiddel, men på hvilken måte sies det ikke noe om. I dag vet alle at USA er en stor oljenasjon, men som så mye annet på det kontinentet var det indianere som var først ute. De brukte oljen som legemiddel, i en eller annen sammenheng. Om det var til innvortes eller utvortes bruk, er usikkert.

Alt fra legemiddel til stridsmiddel

Industriell utnyttelse

Vi må til midten av 1850-årene, og til den den skotske kjemikeren James Young. Han var den første som raffinerte råolje, dette skjedde i Derbyshire. Han produserte også en type lysolje, denne ble utvinnet fra kull. Men allerede før 1806 da Russland erobret Baku og områdene rundt, hadde de tjent store penger på oljen i lang tid allerede. I Europa var det også noe utvinning av olje i Italia og Romania, men i svært liten grad.

USA i 1857

USA i 1857

Det sies at det var i 1857 og 1859 at utvinning og produksjon virkelig skjøt fart, dette skjedde i Pennsylvania. Parafinen kom først, eller lampeolje som den ofte ble kalt. I 1859 ble den første boringen etter olje gjennomført, man fant store mengder og prisene var himmelsk gode. I alle fall en kort stund, etter hvert fikk man nesten ikke noe for oljen. Dette fordi produksjonen ble langt større enn etterspørselen, dette er jo en kjent problemstilling også i dag. Vi snakker om et prisfall fra 18 dollar fatet, til 10 cent fatet. Tenk om noe tilsvarende hadde skjedd i dag, det ville nok fått fatale konsekvenser. Men etterspørselen og prisene tok seg opp igjen, etter hvert ble det dannet store oljeselskap hvor blant annet Mobil, Gulf og Texaco styrte mye av utviklingen.

Bil & Fly

Det var når bilene for alvor kom, at det virkelig ble volum på produksjonen. Fly kom jo en del senere, men det var også økt bruk av olje i industri og til kraftforsyning. Oljen ble mer og mer viktig, mens parafinen mistet sin plass mer og mer.

Produksjonen blir mer global

Verden ville ikke sitte å se på at USA produserte så stor del av oljen selv, det kom etter hvert mange produsenter både i Europa og Asia.