Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Hva skjer med Norge uten olje og gass?

Funn av olje i Nordsjøen var starten på Norges eventyrlige økonomiske vekst og har vært en av bærebjelkene i norsk økonomi.

Uten pengene fra oljen, ville vi hatt større problemer med utvikling av velferdsstaten. Den norske staten har tenkt fremover og satt inn deler av fortjenesten inn et fond som skal sørge for at også pensjoner får en relativ grei inntekt. Pengene i oljefondet skal også kunne hjelpe staten hvis det er behov for å skyte inn litt ekstra for å få regnskapet til å gå opp. Kort sagt, vi i Norge har gjort oss avhengig av oljeinntekten noe som kan bli et problem i fremtiden. Ifølge forskere er det fremdeles store forekomster av olje og gass på norsk sokkel, men de samme forskerne advarer mot å utvinne dette. Bruk av fossilt brennstoff er ødeleggende for miljøet på sikt. Det er ikke lenger slik at vi kan pumpe opp råolje uten at dette får alvorlige konsekvenser for de neste generasjonene. Derfor må vi tenke nytt.

Hva skjer med Norge uten olje og gass?

Flere muligheter

Selv om Norge nå må begrense bruken og uttaket av olje, er det ikke dermed sagt vi ikke har flere bein å stå på. Utfordringen er å komme i gang med omstillingen og ikke minst, finne nye retninger for industrien og arbeidstakere. Denne prosessen er i gang, men tempoet er langsomt. Foreløpig er det gode penger å tjene på oljen, noe som gjør at mange sitter på gjerdet. Å starte med noe nytt koster penger og er risikabelt. Heldigvis er det noen som har begynt, så smått, å se på nye muligheter. Ingeniører ser etter måter å tilpasse eksisterende teknologi til nye krav. Kan man bruke gassen på en mer miljøvennlig måte? Er det andre, mer klimavennlige energikilder som nå kan utnyttes?

Spørsmålene er mange, og vi er ikke de eneste som ser utfordringene knyttet til olje og gassutvinning. Det er mange land som prøver å finne nye satsningsområder for å sørge for trygge arbeidsplasser for innbyggerne.  Land som Malta og Gibraltar har spesialisert seg på å utstede lisens og regulere fjernpengespill for nettsider som pokerstarscasino.com. Dette har gitt landene en god inntektskilde og ikke minst, mange av innbyggerne har fått jobb i relaterte yrker. Kina produserer rimelige tekstiler og elektronikk, noe som har gitt landet en god inntektskilde. I India handler det om utdanning. Ulempen med denne taktikken er at de høyt utdannede drar ut av landet og etablerer seg i utlandet. Dermed får ikke India full utbytte av innsatsen. Foreløpig har ikke Norge funnet et felt å spesialisere seg på, men det er ikke heller nødvendig å skulle spesialisere seg. På mange måter er det positivt å ha mange føtter å stå på, men Norge henger etter. Vi må begynne å se mulighetene.

Fornybare energikilder

Nordmenn har jobbet med energikilder i flere tiår. Så det kan jo lønne seg å fortsette i dette sporet. Vi har allerede høyt utdannende folk i feltet, vi har fabrikker, vi har laboratorier, vi har det meste. Så det er egentlig snakk om å endre fokus. Solceller, vindkraft og vannkraft vil bli viktige satsningsområder fremover. Vi har den fysiske teknikken, men den store utfordringen er at energiutvinningen ikke er effektiv nok. Batteriene som lagrer energien fra solen og som kan brukes i bilen, er så store og tunge at de skaper en ekstra slitasje og belastning på kjørebaner og dermed på miljøet.

Fornybare energikilder

Dette var et problem om de første forbrenningsmotorene også slet med. Oppfinnere, forskere og bilprodusenter har jobbet i mange år med å effektivisere bilmotoren og resultatet er motorer som er gjerrig på drivstoffet. Samme prosess må gjøres med elektriske motorer.

Comments are closed.