Det finnes en rekke måter man kan varme opp boligen sin på, gass er ikke så mye brukt til dette formålet her i Norge. Men ute i Europa er det langt mer vanlig, dette kommer nok først og fremst av at vi har mye vannkraft i Norge. Men siden vi er blitt en betydelig gassnasjon, kan nok vårt bruksmønster endre seg i årene som kommer. Men mye av vår gassproduksjon blir også eksportert.

9 Energikilder

Strøm er som nevnt den desidert mest brukte energikilden, som brukes til oppvarming av boliger. Olje og parafin er også en del brukt, men her er det i ferd med å skje en stor endring, blant annet på grunn av andre krav til tanker i bakken utenfor boligen.

Vedfyring har vi naturlig nok mye av i Norge, men ved var nok mer brukt for en del år tilbake. Pellets derimot er på full fart inn, dette er en ganske ny oppfinnelse og har tatt over mye av vedfyringen. Varmepumper har vi også hatt en del år nå, det er ikke mange hus som ikke har en varmepumpe installert lenger.

Fjernvarme er også blitt mer og mer utbygget, mens solenergi er lite brukt i boliger men finnes på en del hytter. Det er også noen testprosjekter på å bruke utrangerte elbil batterier som energikilder til hus, Tyskland og Japan har kommet langt på dette området. Opplegget går ut på å bruke solenergi fra solcellepanel som i dag, men at energien lagres opp i elbil batteriene for senere bruk i boligen. Et elbil batteri har igjen 70-80% av kapasiteten når det ikke lenger kan brukes i en bil, ved å bruke batteriene på denne måten her så forlenges brukstiden med 7-8 år.

Varmepumpe

Som tidligere nevnt er varmepumper nærmest blitt allemannseie, egenskapene til en slik innretning er mange. Men litt enkelt sagt, går det ut på å fordele varmen i et rom eller et hus. Det som mange opplever etter de har tatt i bruk en varmepumpe i hjemmet, er at strømregningen blir lavere.

Inneklima blir også bedre, så investeringen ligger ikke kun i besparelse av strøm. På sommerstid, fungerer den som en luftkjøler. Man trekker den varme luften i boligen ut av rommet, altså motsatt av hva som skjer på vinterstid.

Bruk av gass privat

Det er først og fremst gasskomfyrer som har kommet for full fart de siste årene, tidligere var dette noe man kun fant på de store kjøkken på restauranter og hoteller. Men fordelene med gassoppvarming av mat, er så mange at nå er de også å finne i private hjem. Det hevdes at man får en mye jevnere varme med gass, enn det man får med elektrisitet.

Vedfyring

Som jeg også kort var inne på, det er nedgang i bruk av ved som oppvarmingskilde. For all del, det er mange som fortsatt bruker ved, men det viser seg at det er en overvekt av den eldre generasjon. Som vi vet så krever det mer jobb med denne fyringen, varmen blir god og til tider ganske intens. For en travel familie kan det være kjekt å ha en mer stabil varme, slik at huset er varmt når man kommer hjem fra arbeid på ettermiddagen.

Ved brukes mer og mer for kosens skyld, det å kunne fyre opp i peisen en lørdagskveld er koselig, men den store varmen gir det jo ikke.