Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Gjenbruk av gassbeholdere og innhold

Gassbeholdere har som alt annet en levetid, hva som skjer med beholdere og restinnhold er nok litt forskjellig. Men det som er viktig å vite, er at dette er spesialavfall og skal håndteres etter spesielle regler. Det å kaste en gammel beholder på miljøstasjoner sammen med restavfall, er ikke lovlig. Det vil alltid være noe gass igjen, derfor er dette å betrakte som spesialavfall. Alle miljøstasjoner skal ha et mottaksapparat for slikt avfall, eller at aktører i bransjen kommer og henter slikt avfall ute hos bedrifter. Det finnes også panteordninger på flasker og beholdere.

Gjenbruk av gassbeholdere og innhold

10-årsregel

Det er viktig å merke seg at gassflasker har holdbarhetstid, tidligere var det 15 år som var kravet. Eldre flasker enn dette skal ikke brukes, og man vil ikke kunne få fylt dem opp hos forhandlere. Den nye regelen nå er maksimalt 10 års brukstid, det er viktig at man følger med på dette selv. Gamle flasker utgjør en sikkerhetsrisiko, en risiko vi selv ikke kan se på utsiden. Det er rust fra innsiden som er problemet, rustangrep skjer mest når flasken er tom eller ikke helt full til enhver tid.

Fra gassbeholder til båtproduksjon

Fra gassbeholder til båtproduksjon

Bedriften Renor på Bjørkelangen har startet gjenvinning av propan og butanbeholdere, dette er faktisk det eneste i sitt slag i Norge. Det spesielle med anlegget, er at de bruker den gjenværende gassen til produksjon av plastbåter. Metall og jern blir gjenbrukt, mens gassen føres over til nabotomten i en gassrørledning. Her er gassen energikilde i produksjonen, dette sparer miljøet og ikke minst bedriften for utgifter til energi. Det er en del type beholdere de ikke tar mot, men de fleste vanlige beholdere både fra privat og bedrift kan leveres hos Renor. Det er også mulig å få Renor til å hente produktene, ut fra en del krav de har satt til pakking og emballering. Men det er nok hovedsakelig bedriftsmarkedet de retter seg mot, men det er klart om man har nok volum kan sikkert en avtale gjøres om levering eller opphenting av beholdere.

Stor økning

Det er stadig et større antall gassbeholdere i omløp, om vi ser på tallene 15-20 år tilbake så er økningen markant. Tenker først og fremst på bruken i privat sammenheng, hvor gassgriller og bobiler nok står for den største økningen. Det er som alt annet, når det er nytt er det som regel greit. Men jevnlig inspeksjon av både beholder og slanger er viktig, det samme gjelder koblinger. Et tips som ikke kan sies for ofte er; gni slangen inn med såpevann og skru på gassen. Dette blir som når man lapper en sykkelslange, det vil boble opp der hvor man eventuelt har en lekkasje. Med beholdere er det ikke like lett, her vil man kunne ha lekkasjer uten å oppdage det. Men det svakeste punktet på en beholder er koplingen, har man en beholder som ikke er eldre enn angitt dato, skal selve beholderen ikke være noe problem.

Tenk sikkerhet hele tiden, er man i tvil om beskaffenhet så kjøp inn nytt utstyr. Steng hoved kran alltid etter bruk.

 

 

Comments are closed.