Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy I

Det er ikke noe hemmelighet, at de store aktørene innen transport & logistikk-vil fremstå som et miljøvennlig alternativ. Vi ser mer og mer bruk av elbiler i byområdene, disse brukes til distribusjon av mindre mengde varer – og for relativt små kolli.

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy I

Bruk av sykkel og elektriske mopedbiler, er også noe som er mer og mer brukt. Det handler nok både om kostnader, men også hvilken miljøprofil bedriften har. Miljøprofilen kan i tillegg til pris, være et salgsargument ovenfor kundene. Dette viser at vi har kommet et stykke på vei, kundene ser ikke kun på pris lenger. Men hva med transport over lengre distanser, og med større volum og vekt? Her er ikke elbiler noe alternativ, enda i alle fall. En av de store ledende aktørene, sier at gass utvilsomt er veien å gå for lastebiler og vogntog.

Flytende naturgass (LNG)

Man kan oppnå en betydelig reduksjon av CO2-utslipp, ved å gå over fra diesel til biogass eller naturgass. En del slike kjøretøy er allerede å finne på veiene, men i forhold til dieselbiler-er det enda langt igjen. Det at en stor aktør som Volvo Trucks, satser tungt på gassdrevne lastebiler-betyr enormt mye. De har satset mye på utvikling av gassdrevne kjøretøy, beregnet for tungtransport. Dette gjelder både langtransport, og regiontransport.

Industriell drift

Det er innenfor industrien, vi i dag finner den største bruken av naturgass (LNG) Men på noe sikt, mener Volvo Trucks at LNG kan bli et drivstoff med mange miljøfordeler. Men det må tas mange grep fra myndighetene, blant annet utbygging av infrastruktur. Det at gassen blir lett tilgjengelig, er avgjørende for bransjen. Vi skal huske at gass også er et fossilt drivstoff, men at det gir lavere utslipp. Det er derfor man sier at det er et drivstoff med mange miljøfordeler, og at man ikke sier at det er miljøvennlig. Ingen fossile brennstoff er miljøvennlig, men at de har noen miljøfordeler ved seg – som dagens diesel og bensinmotorer ikke har.

Nye krav fra 2019

Det er mange som engasjerer seg i utfordringen, knyttet til utslippene fra tungtrafikken. Utslippene skal ned, og dette har blant annet medført i en rekke tiltak allerede. Vi har de siste årene fått renere dieselmotorer, men dette er ikke nok. EU har allerede presentert en forskrift, som vil være gjeldende fra 2019. Denne forskriften, strammer ytterligere inn på utslippskravene. For at man i det hele tatt skal få kjørt bil i fremtiden, gjelder det å utvikle seg i takt med nye krav og bestemmelser. Dette gjelder både produsenter, brukere og kunder. Miljøvern er noe som har kommet for å bli, noe vi ser blant annet på storbyer som Oslo sine fremtidsplaner-med tanke på biltrafikk i indre by.

Nye krav fra 2019

 

Noen betraktninger rundt fremtidens logistikk i byene

Med tanke på at byene våre går mer og mer i retning av bilfrie sentrumsområder, vil det kun være helt nødvendig nyttekjøring som vil finne sted. Denne vil sikkert bli avgiftsbelagt, men varer og gods må jo uansett frem til kundene. Vi vil se mindre kjøretøy, som tar seg av distribusjon i sentrum. Disse vil i størst mulig grad være drevet elektrisk, og store lastebiler vil kun etter spesiell tillatelse kunne operere inne i byen.

Comments are closed.