Jeg er nok av dem som ikke kan så mye på dette feltet. Og av den naturlige årsak at jeg heller ikke bruker mye slikt i hverdagen. Jeg tenker at det muligens kan være slik at jo mer du bruker gass, jo større er muligheten for at noe kan skje. Man tar kanskje litt lettere på det etter hvert som tiden går, man tror kanskje man vet mer enn hva man egentlig gjør? Hvor kan man søke hjelp?

Mangelfull informasjon ved kjøp

Det viser seg at en del opplever å ikke få den hjelp de trenger, altså når man handler inn gass eller gassprodukter. Fagfolk i bransjen kommer med et varsku, de sier at kravene og ikke minst kompetansen for å kunne få selge er for dårlig.

Mangelfull informasjon ved kjøp

Bruk av feil gass

Det viser seg at en del bruker feil type gass, og dette kan ifølge fagfolk ende med en katastrofe. Bruker man propangass på utstyr tilpasset naturgass, er dette meget alvorlig. Dette fordi propangass har mye mer energi i seg, enn det naturgassen har. Man vil da oppleve en overtenning, altså en høyere flamme med de farer det medfører. Farene man prater om, er først og fremst branner. Det er verdt å merke seg at de fleste gasstopper som selges i Norge, er produsert for naturgass. Det er type dyser som bestemmer dette, og alle produkter skal være merket med hvilken type gass som skal brukes.

Ansvar både hos selger og kjøper

Bransjen er enig om at produktkunnskap, så klart må ligge hos selger. Det er avdekket store mangler akkurat på dette feltet, det å selge denne type utstyr er et spesielt stort ansvar. Det blir noe helt annet enn så selge en vanlig komfyr, selv om den også har sine begrensninger og risiko ved bruk så klart.

Ansvar både hos selger og kjøper

Kunder som ikke får hjelp ved klage

Det er klart at kunden skal få alle den informasjon man trenger, allerede ved anskaffelsen av produktet. Kunder har opplevd at de har brukt propangass, fordi de ikke har fått opplyst noe annet ved anskaffelsen. Selv om det skal stå opplyst klart og tydelig om dette på produktet, kan det være fort gjort å bomme her. Om forhandler da ikke har gjort kunden kjent med dette, velger altså en del kunder feil type gass ved bruk. En av de store kjedene i Norge, som selger mye utstyr som gasskomfyrer og gassgriller, legger seg flate og sier de skal innarbeide nye rutiner. De sier de ikke kan være bekjent av dette, og sikkerheten til kundene er det mest viktige for dem. Men ifølge ekspertene, mangler vi en grunnleggende opplæring, en type sertifisering kunne kanskje vært veien å gå?

Den aktuelle kunden hadde brukt feil gass, men det endte godt denne gangen men det kan raskt gå veldig ille også. Gass er ikke noe man skal ta lett på. Ved riktig bruk er det ikke noe problem, men det krever kompetanse og ikke minst ettersyn av dyser, slanger, koblinger og beholdere.