Det at Norge er et av verdens rikeste land, skyldes olje & gass. Det er ikke veldig mange år siden at situasjonen var en helt annen, og Norge hadde stor gjeld til andre land. Fisk har vi hatt lenge, men olje & gass har vi kun utvunnet noen tiår. Det har kostet en del å komme dit vi er i dag, men pengene som ble investert har svart seg mange ganger. Men det er ikke bare penger som har kostet, men mange har også ofret liv og helse i bransjen.

Februar 1958

Man kan på sett og vis si at det var denne måneden, og året det hele startet. Norges Geologiske Undersøkelse, svarte da at det var lite trolig at det fantes noen forekomster av olje, svovel eller kull langs kysten vår. Nederland fant i 1959 gass i Groningen, dette endret nok det negative en god del. Men den store optimismen var det ikke her hjemme i Norge, men Europa ville gjerne slippe å importere olje. De ville utvinne sin egen olje.

Februar 1958

Phillips Petroleum

Til tross for at Norges Geologiske Undersøkelser hadde sagt hva de mente om potensielle funn i Nordsjøen, søkte Phillips Petroleum om leting i Nordsjøen i 1962. Selskapet ville ha tilgang til den norske delen av Nordsjøen, og prisen de ville betale var 160 000 dollar i måneden.Norske myndigheter kunne ikke akseptere at ett selskap fikk en slik tilgang. Det måtte eventuelt flere selskaper inn.Etter hvert kom det flere aktører inn, og kontinentalsokkelen ble delt med Storbritannia og Danmark i mars 1965. Det samme året ble det tildelt 22 utvinningstillatelser til oljeselskaper eller deler av selskaper.

Funn på Balder

I 1967 ble det funnet olje på Balder-feltet, men lønnsomheten var ikke der og feltet ble ikke bygget ut før på 1990-tallet.

Ekofisk 1969

Ekofisk 1969

Man kan nok si at det var med funnet på Ekofiskfeltet at det norske oljeeventyret virkelig startet. Phillips Petroleum informerte den 23.desember om funnet, og dette skulle vise seg å være verdens største funn til havs. Så feil kunne man altså ta, men gleden var ikke mindre av den grunn. 15.juni kom produksjonen i gang, og selskapet gjorde mange store funn i årene etter. De største og viktigste feltene på den norske kontinentalsokkelen, er Statfjord, Oseberg, Gullfaks, Ekofisk og Troll.

Utvider områdene

Siden 1979 har man åpnet for olje & Gassutvinning også i de nordlige havområder, før denne tid var det kun sør for Stadt at slik virksomhet var tillatt. Det har vært mange og lange politiske runder på dette med utvinning i nord, men det er nødvendig for å sikre produksjon også i årene fremover. Hvor lenge det kan utvinnes olje & gass, er det usikre prognoser på, det er store forskjeller i mengde fra funn til funn.

Betyr enormt mye for Norge

Det er liten tvil om at Norge har tjent seg rike på olje & gass, dette er en rikdom som skal vare i generasjoner. Vi er blitt et land som er totalt forandret i årene etter at olje & gass kom inn i bildet, kanskje både på godt og vondt.