Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Bruk av gass under krigføring

Bruk av gass under krigføring

Jeg har tidligere skrevet en del om bruk av gass, som drivstoff og energikilde til oppvarming av hus. Nå skal vi se på en del av historien til gass, som er langt mer dramatisk enn hva jeg tidligere har valgt å skrive om. Bruk av gass som under krigføring, er noe som ikke er nytt. Den første gangen det ble tatt i bruk gass i krig, var under den 1.Verdenskrig. Dette er nå cirka 100 år siden, og vi har en rekke ganger sett at gass har blir brukt også i mer moderne tid. Det er spesielt i Midtøsten at man har valgt å benytte seg av et slikt stridsmiddel, og vi husker nok alle hva som skjedde på 1990-tallet – da Irak kom i søkelyset med sin gassbruk. Men vi starter altså med 1.Verdenskrig, som ikke uten grunn ble kalt for «Gasskrigen» eller «Kjemikerens krig».

En stor og viktig del av den militære historie

En stor og viktig del av den militære historie

Med tanke på at dette med bruk av gass, var en ny måte å drive krigføring på – så skrev man på mange måter historie når gassen ble tatt i bruk på en slik måte. Men av forskjellige årsaker, så var den ikke spesielt effektiv i det ange løp. Bruk av gass i krig, blir omtalt eller klassifisert som kjemisk krigføring.

Flere typer gass var i bruk

Den minst farlige men veldig ubehagelig tåregassen, var brukt i stor skala under 1.Verdenskrig. Om vi ser videre på listen over kjemikalier som ble tatt i bruk, finner vi sennepsgass. Heller ikke denne var i utgangspunktet dødelig, men det er ikke noen tvil om at den påføre fienden store problemer, lidelser og noen ganger også død. Når det kommer til de to neste gasstypene, så snakker vi langt større dødelighet. Gassene jeg sikter til, er klorgass og fosgengass. Jeg har ikke noen tall på mengde gass som var i bruk, og jeg tror muligens at dette tallet ikke finnes heller.

Ikke så effektiv som man hadde håpet

Ikke så effektiv som man hadde håpet

Det er ikke noen tvil om at den kjemiske krigføringen, var en stor del av innholdet i krigføringen under 1.Verdenskrig. Men de store tapene utgjorde den altså ikke, det er anslått at cirka 4 prosent døde på grunn av gassbruk. Selv om bruken av gass økte i siste halvdel av krigen, så gikk dødstallene ned. Dette kommer av at soldatene, ble utstyr med utstyr som skjermet dem fra å bli skadet eller drept – med den velkjente gassmasken/vernemasken. Men partene var også smertelig klar over en stor ulempe ved å bruke gass, nemlig det faktum at vindretningen kunne snu. Vi forstår alle hva som da ville skjer, nemlig at man får egen gass inn mot egne soldater og avdelinger.

Mye brukt av politiet

I fredstid vet vi at politiet bruker det man kaller tåregass, eller CS-gass. Dette er effektivt når man skal løse opp store folkemengder, for eksempel under store demonstrasjoner. Bruk av gass under øvelse i Forsvaret, er vel noe de fleste av oss kjenner til. Dette er CS-gass og er i utgangspunktet ikke skadelig.

Comments are closed.