Hvordan forstå den ideelle gassloven?

Hvordan forstå den ideelle gassloven?

Når vi skal forstå naturen rundt oss, så må vi ofte bryte ned delene i mindre deler. Det gjelder uansett hva man skal forstå, det være seg enten naturen eller menneskeskapte fenomen. Den ideelle gassloven omhandler de såkalte ideelle gassene, men her skal vi bare omhandle alle gasser likt. I denne sammenheng kan man si…