Er det mulig å gå tom for helium på jorda?

Jeg synes det er imponerende hva jordkloden kan produsere, og ikke minst hvilke enorme lagre det finnes av naturressurser som er dannet gjennom millioner av år. Det som også er imponerende er hvilken kunnskap og kompetanse fagfolk har opparbeidet seg, og på denne måten kan vi med ganske stor grad av sikkerhet kunne si en…