Bruk av gass under krigføring

Jeg har tidligere skrevet en del om bruk av gass, som drivstoff og energikilde til oppvarming av hus. Nå skal vi se på en del av historien til gass, som er langt mer dramatisk enn hva jeg tidligere har valgt å skrive om. Bruk av gass som under krigføring, er noe som ikke er nytt….