Det norske eventyret

Det at Norge er et av verdens rikeste land, skyldes olje & gass. Det er ikke veldig mange år siden at situasjonen var en helt annen, og Norge hadde stor gjeld til andre land. Fisk har vi hatt lenge, men olje & gass har vi kun utvunnet noen tiår. Det har kostet en del å komme dit vi er i dag, men pengene som ble investert har svart seg mange ganger. Men det er ikke bare penger som har kostet, men mange har også ofret liv og helse i bransjen….