Det norske eventyret

Det at Norge er et av verdens rikeste land, skyldes olje & gass. Det er ikke veldig mange år siden at situasjonen var en helt annen, og Norge hadde stor gjeld til andre land. Fisk har vi hatt lenge, men olje & gass har vi kun utvunnet noen tiår. Det har kostet en del å komme dit vi er i dag, men pengene som ble investert har svart seg mange ganger. Men det er ikke bare penger som har kostet, men mange har også ofret liv og helse i bransjen….

Litt om historikken til petroleum

Om man ser petroleum og petroleumsprodukter i et langt historisk perspektiv, så er det ikke lenge siden menneskene tok dette i bruk. Det er jo en kjent sak at mange nasjoner lever godt av både olje & gass i dag, blant annet vårt eget land. Men hvordan var det før i tiden? Hvordan ble oljen brukt? Når jeg sier det ikke er lenge siden man tok i bruk petroleum, tenker jeg på slik den er blitt brukt de siste 150 år. Men menneskene har brukt den lenge før den tid, vi snakker faktisk om mange tusen år….