Email: admin@inkthmes.com
Call: +91-(9981)-123-456

Monthly Archives: august 2018

Post Image

Gjenbruk av gassbeholdere og innhold

Gassbeholdere har som alt annet en levetid, hva som skjer med beholdere og restinnhold er nok litt forskjellig. Men det som er viktig å vite, er at dette er spesialavfall og skal håndteres etter spesielle regler.

Read more
Post Image

Gass som drivstoff på tyngre kjøretøy I

Det er ikke noe hemmelighet, at de store aktørene innen transport & logistikk-vil fremstå som et miljøvennlig alternativ. Vi ser mer og mer bruk av elbiler i byområdene, disse brukes til distribusjon av mindre mengde varer – og for relativt små kolli.

Read more
Post Image

Feil bruk av gass og gassprodukter

Jeg er nok av dem som ikke kan så mye på dette feltet. Og av den naturlige årsak at jeg heller ikke bruker mye slikt i hverdagen. Jeg tenker at det muligens kan være slik at jo mer du bruker gass, jo større er muligheten for at noe kan skje. Man tar kanskje litt lettere […]

Read more
Post Image

Hva skjer med Norge uten olje og gass?

Funn av olje i Nordsjøen var starten på Norges eventyrlige økonomiske vekst og har vært en av bærebjelkene i norsk økonomi.

Read more
Post Image

Rørledninger rundt om i verden

Når man begynner å studere litt rundt dette tema, er det virkelig omfattende installasjoner som finnes rundt i verden.

Read more