Hvordan forstå den ideelle gassloven?

Hvordan forstå den ideelle gassloven?

Når vi skal forstå naturen rundt oss, så må vi ofte bryte ned delene i mindre deler. Det gjelder uansett hva man skal forstå, det være seg enten naturen eller menneskeskapte fenomen. Den ideelle gassloven omhandler de såkalte ideelle gassene, men her skal vi bare omhandle alle gasser likt. I denne sammenheng kan man si…

God BBQ-saus

God BBQ-saus

Ingenting er så godt som en ordentlig BBQ-saus til grillmaten. Du kan lage den selv eller se de mange oppskriftene på god BBQ-saus. Det kommer selvsagt an på hvilken rett du tilbereder, om det for eksempel er kjøtt eller fisk, og hvilket tilbehør du ønsker. Det er selvsagt valgfritt hvilke ingredienser man bruker i sausen,…

Er det mulig å gå tom for helium på jorda?

Jeg synes det er imponerende hva jordkloden kan produsere, og ikke minst hvilke enorme lagre det finnes av naturressurser som er dannet gjennom millioner av år. Det som også er imponerende er hvilken kunnskap og kompetanse fagfolk har opparbeidet seg, og på denne måten kan vi med ganske stor grad av sikkerhet kunne si en…

Test av gassgriller – Weber

Vi skriver om det meste som omhandler bruk av gass, både i stor skala men også til privat bruk. Bruk av gassgriller har vi vært lite innom foreløpig, men noe i form av sikkerhet og vedlikehold av slikt utstyr. Denne gangen blir det en liten test av gassgriller, for det er jo et hav av…

Store ulykker rundt i verden

Jeg har tidligere tatt for meg sikkerhetsregler, ved bruk av gass i hjemmet og på fritiden. Det er ikke noen tvil om at gass kan være veldig farlig, om man ikke tenker på sikkerhet ved å ha gode rutiner. Dette gjelder både bruk, vedlikehold og kontroller. Svært små mengder gass, kan gi alvorlige ulykker med…

Bruk av gass under krigføring

Jeg har tidligere skrevet en del om bruk av gass, som drivstoff og energikilde til oppvarming av hus. Nå skal vi se på en del av historien til gass, som er langt mer dramatisk enn hva jeg tidligere har valgt å skrive om. Bruk av gass som under krigføring, er noe som ikke er nytt….

Det norske eventyret

Det at Norge er et av verdens rikeste land, skyldes olje & gass. Det er ikke veldig mange år siden at situasjonen var en helt annen, og Norge hadde stor gjeld til andre land. Fisk har vi hatt lenge, men olje & gass har vi kun utvunnet noen tiår. Det har kostet en del å komme dit vi er i dag, men pengene som ble investert har svart seg mange ganger. Men det er ikke bare penger som har kostet, men mange har også ofret liv og helse i bransjen….

Litt om historikken til petroleum

Om man ser petroleum og petroleumsprodukter i et langt historisk perspektiv, så er det ikke lenge siden menneskene tok dette i bruk. Det er jo en kjent sak at mange nasjoner lever godt av både olje & gass i dag, blant annet vårt eget land. Men hvordan var det før i tiden? Hvordan ble oljen brukt? Når jeg sier det ikke er lenge siden man tok i bruk petroleum, tenker jeg på slik den er blitt brukt de siste 150 år. Men menneskene har brukt den lenge før den tid, vi snakker faktisk om mange tusen år….